Поръчкови шаржове и карикатури

Цветен шарж(само лицето)-120лв., формат А3(30/40)

Цветна карикатура(в цял ръст и персонално измислена идея)-180лв., формат 45/60

Чернобял шарж(само лицето)-80лв., формат А3(30/40)

Чернобяла карикатура(в цял ръст и с персонално измислена идея)-140лв., формат 45/60

Забележка: За специални поръчки, извън тези параметри, добавяне на повече елементи, лога, текст, по-големи формати и др. се начисляват допълнителни суми. Срокът за изработка за всеки от вариантите е 7 работни дни.

Парти-шаржове

За рисуване по специални събития на място- Рождени дни, Сватби, Детски партита, Фирмени партита и други, се предлагат два чернобели варианта: Линеарен( изграден с една линия) с цена 15лв./бр,отнема 3 минути; Експресивен(обогатен светлосянъчно с черен акварел).

С цена 25лв./бр., отнема 6 минути. За едно събитие могат да се обхванат до 80-100 души. Минимална сума за ангажимент-200лв., независимо от кой вид ще се рисува, т.е.минимум 13 шаржа от линеарния, и минимум 8бр. от експресивния вид. Ако не бъдат покрити тези бройки, се заплаща хонорар от 200лв.

Ангажиментът включва от страна на художника-материалите, допълнително осветление, ако се налага, показно с вариантите и цените. При желание от страна на поръчителя може да се постави логото на съответната фирма на показното, както и то да се напечата върху хартията, на която ще се рисува. До 1 седмица преди събитието се уточнява къде ще е разположен художника(маса, 3 стола, дали ще е в заведение, фоайе и т.н.) При желание от страна на поръчителя се изготвя документ за поръчката.