logo design

Запазеният знак е лицето на вашата фирма, затова заслужава специално внимание. Това, което ще направя за вас е  запазен знак на високо професионално ниво и съобразен с конкретиката на дейността ви, както и с вашите лични виждания за визията му. По желание, към знака може да бъде изработен и запазен надпис с името на фирмата ви. Той ще може да се ползва както самостоятелно, така и в комбинация със запазения знак, в зависимост от съответната нужда. Цената се определя според сложността и варира от 200 до 1000лв. Запазеният надпис се калкулира отделно и е приблизително на същата цена. Срокът на изпълнение е от 15 до 45 дни.